Kopkrapper
Terug na BybelGlo.com
Doodsonde
Woede
God se wil
Fondament
Verlossing: Toe en nou
Doop in 1Petr. 3:21
So tree God tussenbeide
Rol van engele
Toegewyde gebed
Paulus of Matthias?
1 Kor.7:19 en Fil.4:19
Skaduwees
Vergewe mekaar
Intog in Jerusalem
Konflik
Reuse - Gen. 6:4
Liggaam en bruid
Opstanding
Nuwe waarheid
Die losser van Rut
Huwelik
Joh-se-doop
Burgerskap en hoop
Vervangingsteologie
Maar-nou
Gees vervulling
Wat is die wegraping?
Kerk en wegraping
1 Thess. 4:13-18
1 Tim. 3:16
Hemelvaart
Moses slaan die rots
Almal gered
Gawe van geloof
Regverdiging


Is dit net 1 Thess 4:16,17 wat van die wegraping praat, of leer ons uit elke vers in 1 Thess. 4:13-18 iets van die wegraping?
  Vers 13: “Maar broeders, ek wil nie hê dat julle onkundig moet wees met betrekking tot die ontslapenes nie, sodat julle nie treur soos die ander wat geen hoop het nie.”

Leer hierdie vers ons iets van die wegraping? Ek dink tog so. Die Christelike geloof is ‘n stelsel van hoop, m.a.w. blye vooruitsig, ook wat betref diegene wat reeds gesterf het. Hulle sal ook die blye dag van groot opgewondenheid en vreugde met ons almal deel. Die wegraping is ‘n boodskap van hoop en blye verwagting. Die idee van baie Christene wat nie aan die wegraping glo nie, is dat ons vir die “oordeelsdag” wag. Dit is ‘n misplaaste verwagting. Christene gaan nie saam met heidene in die ry staan om geoordeel te word nie. Ons het reeds oorgegaan uit die dood in die lewe (Joh. 5:24). Ons kom nie in die oordeel nie. Ons verkondig ‘n boodskap van hoop. Daarom glo ons in die wegraping.

Vers. 14: “Want as ons glo dat Jesus gesterwe en opgestaan het, dan sal God ook so die wat in Jesus ontslaap het, saam met Hom bring.”

Die woorde “die wat in Christus ontslaap het”, sê vir my nogal baie. Van wanneer af weet mense dat hulle “in Christus” is? Het mense in die Ou Testament dit al geweet? Nee, ek lees niks daarvan in die Ou Testament nie. In Joh. 15 het Jesus die dinge aan sy dissipels begin leer, maar hulle het toe nog bitter min daarvan verstaan. In Paulus se briewe is die waarheid werklik vir die eerste keer vasgemaak en verduidelik hoe ons deur die kruis en opstanding volkome een word met Christus.

Wie is dus die mense wat “in Jesus ontslaap het”? Dit is tog die Christene van die nuwe bedeling, die lede van die liggaam van Christus. Neem asseblief kennis: Die wegraping is ‘n waarheid vir die bedeling van genade. Dit is vir lede van die liggaam van Christus. Valse kultus godsdienste kom dikwels na ons toe met “bewyse” uit die Bybel (Psalms, Prediker ens.)om aan te toon dat daar nie so iets soos ‘n wegraping is nie, dat die graf die einde van alles is, dat die siel “slaap” na die dood, of wat ookal. Maar die mense is verdwaal.

Die hoop van die liggaam van Christus leer jy nie uit Psalms of Prediker nie. Lees die trant van 1Thess. 4:13-18 aandagtig. Dit is nuwe waarheid wat hier openbaar word. Hierdie mense was nog “onkundig” oor die waarheid in verband met die ontslapenes in Christus en word nou daaromtrent onderrig.

Die Here gaan die ontslapenes in Christus saam met Hom bring. Dit is baie duidelik dat nie alle ontslapenes saam met die Here sal kom nie, net die “in Christus”. Neem dus kennis dat die wegraping beslis nie dieselfde gebeurtenis is as die dag wanneer die Here sal kom om die nasies te oordeel nie. Hier is net sprake van Christen-gelowiges en niemand anders nie.

Vers 15: “Want dit sê ons vir julle deur die Woord van die Here, dat ons wat in die lewe oorbly tot by die wederkoms van die Here, die ontslapenes hoegenaamd nie voor sal wees nie.”

“Deur die woord van die Here”. Paulus praat nie uit homself nie. Hy het openbaringe van die Here ontvang (2 Kor. 12). Geen mens het hom onderrig nie (Gal. 1:12). Die leringe oor die wegraping in hierdie verse kom met gesag uit die hemel en is nuwe waarheid. Die lering van die Bybel is dus progresief. Ons leer meer in latere dele van die Bybel.

Hier in vers 15 lees ons van die wat nog sal lewe by die koms van die Here. Maar weereens is dit net vir Christene. Die woord “ons” word hier gebruik. Dit wys op die binnekring. Dit is die mense wat deel is van Paulus se metgeselle. Dit is almal net Christene. Teenstanders van die leer van die wegraping sal teenwerp en sê dat die ongelowiges ook hier ter sprake is en dat Paulus hier maar net praat van die lot van die gelowiges. Nee, dit is nie waar nie. Die “ons” wat in 1 Thess. 4:13-18 voorkom, balanseer met die “hulle” wat van 1 Thes. 5:1 e.v. voorkom. Daardie “hulle” is baie duidelik bestem vir ‘n ander gebeurtenis. Hulle sal die “dag van die Here” (die dag van oordeel – die groot verdrukking) tegemoet gaan.

Kyk na die woorde “ontslaap” en “ontslapenes” in v. 14 en 15. Moet asseblief nie toelaat dat die sinspeling op “slaap” vir jou sê dat die Christene wat reeds gesterf het, nou “slaap” nie. Mense wat dit in die verse inlees, mis die punt geheel en al. Die verse probeer juis die teenoorgestelde sê. As die Here dan nou die mense wat ontslaap het met Hom gaan saambring, impliseer dit tog duidelik dat hulle nou reeds by Hom is en dat hulle nie êrens in die vergetelheid sonder enige betekenisvolle bestaan “slaap” nie. Jak. 2:26 sê dat die liggaam sonder gees dood is. Wanneer die liggaam sterf, verlaat die gees die liggaam en die liggaam sterf of hy “slaap”, maar nie die gees nie. Die “ontslapenes” van 1 Thess. 4:14,15 is dus ontslape in die liggaam, maar beslis nie in die gees nie.

vers 16: "Want die Here sal self van die hemel neerdaal met 'n geroep, met die stem van 'n aardsengel en met die geklank van die basuin van God en die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan".

Die Here self gaan uit die hemel neerdaal.

Die wat nie aan die wegraping glo nie, sê dat 1 Thes. 4:16 dieselfde as die wederkoms is wat ook in Matt. 24:29 en in Openb. 19:11 beskryf word. Is dit waar? Kom ons kyk wat sê Mattheus: Matt. 24:29 sê die wederkoms is NA die verdrukking. Vergelyk dit nou met 1 Thes. 4:16. Direk na vers 16 kry ons in 5:1 ‘n baie groot “MAAR” … en dan staan daar die dag van die Here kom soos ‘n dief in die nag. Mense, asseblief, die dag van die Here is nie die wederkoms nie, dit is die dag van oordeel, die groot verdrukking (Jes. 13:6,9). Die Here kom in elk geval nie soos ‘n dief nie. 1 Thes. 5 beskryf iets heeltemal anders. Dit is die groot verdrukking wat soos ‘n dief met ellende en groot oordeel sal aanbreek. En hierdie gebeurtenis staan in 1 Thes. 5 direk na die groot MAAR… Dit is dus in teenstelling met die wegraping wat net voor dit beskryf is. Ons sê dus met baie groot sekerheid dat die wegraping, soos in 1 Thes. 4:16,17 beskryf word, vir gelowiges is en dat die verdrukking, die dag van die Here die teenpool daarvan is wat net daarna soos ‘n dief op die ongelowiges gaan toesak.

Met groot sekerheid kon ons dus ook sê dat die koms van die Here soos dit in 1 Thes. 4:16 beskryf word, vóór die groot verdrukking gaan plaasvind terwyl Matt. 24:29 duidelik na die verdrukking is en dus die openbare wederkoms van Jesus is wat ook in Openb. 19:11 beskryf word.

Verder moet ons ook oplet dat daar goot oordeels-aankondigings is saam met die verse in Mattheus en in Openbaring. Gaan lees dit maar self. By 1 Thes. 4 is dit nie die geval nie. Hierdie koms is voor die verdrukking en gaan oor die ontmoeting van ons Here saam met sy kinders.

Ja goed, ons kry hier ‘n basuin en daar is ook basuine aan die einde van Openbaring, maar let op, dat daar baie soorte basuine in die Bybel is. Hierdie een in 1 Thes. 4:16 is duidelik nie een van oordeel of oorlog aankondig nie, maar eerder ‘n basuin wat mense oproep en hulle bymekaar maak (Num. 10). Die Romeine het trompette geblaas om die aankoms van ‘n koning aan te kondig. Die begin van die bedeling van die wet is aangekondig met die blaas van ‘n trompet. Dit klink net reg dat die einde van die bedeling van die kerk, die koms van Christus vir sy kinders en die begin van die bedeling vir geredde gelowiges saam met Christus in die hemel, ook met ‘n basuin aangekondig sal word.

Daar gaan by die wegraping ‘n opstanding plaasvind. Die geredde mense wat reeds gesterf het, sal dan opstaan. Ek dink nie ek kan hierdie opstanding so mooi verduidelik nie, want ek glo nie daar is ‘n mens op aarde wat dit heeltemal verstaan nie. Maar natuurlik glo ek wat hier geskryf staan. Die Here gaan die siele van die ontslapenes saam met hom bring. Hulle gaan dus nie uit die graf te voorskyn kom nie, maar saam met die Here arriveer. Van menslike kant gesien, gaan dit egter soos ‘n opstanding uit die dood uit wees. Ons gaan weer op daardie dag met ons geliefdes verenig word. Dit gaan ‘n dag van groot blydskap wees en beslis nie ‘n dag van oordeel nie. Die dag van oordeel kom daarna (1Thess. 5) en ons gaan nie daarby betrokke wees nie.

vers 17: "Daarna sal ons wat in die lewe oorbly saam met hulle in die wolke weggevoer word, die Here tegemoet in die lug; en so sal ons altyd by die Here wees."

In vers 17 is daar nog ‘n pertinente bewys dat hierdie nie dieselfde is as Matt. 24 en Op. 19 se wederkoms nie. Onmiddellik na die opstanding sal ons wat in die lewe oorbly saam met die ander wat saam met die Here gekom het, in die wolke weggevoer word saam met Hom. Dus: By hierdie geleentheid kom die Here nie om die aarde te skud nie. Hy kom ook nie met ‘n swaard uit sy mond om oorlog te voer nie. Hy kom om sy kinders bymekaar te roep en hulle saam met Hom na die hemel te neem.

Baie mense sê vir jou dat die woord “wegraping” nie in die Bybel voorkom nie, maar eintlik is dit nie waar nie. Die woord “weggevoer” wat hier voorkom, is niks anders as wegraap nie. Die verskillende betekenisse wat hierdie woord in die Griekse taal het, is almal hier ter sprake.

“Om vinnig weg te raap” (vgl. Hand. 8:39). Soos Filippus daar vinnig weggevoer is, sal dit met ons ook by die wegraping gebeur.

“Met geweld wegneem” (Joh. 6:15). Miskien is die vers nie ‘n goeie vergelyking met die wegraping nie omdat dit ongelowiges is wat hier optree. Tog leer die betekenis van die woord in die vers ook vir ons iets. Ons moet realisties wees en besef dat nie alle Christene ewe angstig uitsien na die wegraping en na die hemel nie. Party van ons broeders en susters is maar taamlik vas aan die aarde en sit ook met ‘n teologie wat hulle aan die aarde vasknoop. Maar as hulle waarlik gered is, sal hulle op daardie dag met geweld van die aarde af weggevat word, al het hulle dit dalk nie verwag nie.

“Na ‘n nuwe plek toe verplaas”. Paulus het ook hierdie woord vir die wegraping gebruik om sy skielike verplasing na die derde hemel te verduidelik (2 Kor. 12:2-4). Hy is opgeruk na die hemel en daar het die Here met onuitspreeklike woorde aan hom die beginsels van die nuwe evangelie vir die bedeling van genade uitgelê. Nogal wonderlik om daaraan te dink dat ons dispensasie met ‘n wegraping begin het toe die dinge aan Paulus uitgelê is en dat die bedeling ook weer met die groot wegraping gaan eindig.

“Om uit gevaar te red”. Weer is dit Paulus wat ter sprake is. Die getwis van die skare het Paulus in so ‘n gevaarlike situasie gelaat, dat die soldate ingestuur is om hom uit die situasie uit te verwyder en te red. Ook hierdie betekenis van die woord vir “wegraping” leer ons geweldig baie oor wat nou eintlik by die wegraping gebeur. Let wel: Die wegraping vind voor die verdrukking plaas en gebeur juis om ons uit die gevaar uit te kom verwyder. Vergelyk 1Thess. 1:10, 5:9.

vers 18: "Bemoedig mekaar dan met hierdie woorde."

Kan 'n mens opgewonde en bemoedig word met die aankondigings van die groot oordele wat in Mattheus en Openbaring saam met die wederkoms gegee word? Is die wegraping dieselfde? Is dit vir ons 'n dag van oordeel of iets om oor bly en opgewonde te word?

Moet nie toelaat dat aardsgebonde teologie jou van hierdie wonderlike leer van die wegraping beroof nie.


|Kopkrapper| |Terug na BybelGlo.com| |Doodsonde| |Woede| |God se wil| |Fondament| |Verlossing: Toe en nou| |Doop in 1Petr. 3:21| |So tree God tussenbeide| |Rol van engele| |Toegewyde gebed| |Paulus of Matthias?| |1 Kor.7:19 en Fil.4:19| |Skaduwees| |Vergewe mekaar| |Intog in Jerusalem| |Konflik| |Reuse - Gen. 6:4| |Liggaam en bruid| |Opstanding| |Nuwe waarheid| |Die losser van Rut| |Huwelik| |Joh-se-doop| |Burgerskap en hoop| |Vervangingsteologie| |Maar-nou| |Gees vervulling| |Wat is die wegraping?| |Kerk en wegraping| |1 Thess. 4:13-18| |1 Tim. 3:16| |Hemelvaart| |Moses slaan die rots| |Almal gered| |Gawe van geloof| |Regverdiging|