Kopkrapper
Terug na BybelGlo.com
Doodsonde
Woede
God se wil
Fondament
Verlossing: Toe en nou
Doop in 1Petr. 3:21
So tree God tussenbeide
Rol van engele
Toegewyde gebed
Paulus of Matthias?
1 Kor.7:19 en Fil.4:19
Skaduwees
Vergewe mekaar
Intog in Jerusalem
Konflik
Reuse - Gen. 6:4
Liggaam en bruid
Opstanding
Nuwe waarheid
Die losser van Rut
Huwelik
Joh-se-doop
Burgerskap en hoop
Vervangingsteologie
Maar-nou
Gees vervulling
Wat is die wegraping?
Kerk en wegraping
1 Thess. 4:13-18
1 Tim. 3:16
Hemelvaart
Moses slaan die rots
Almal gered
Gawe van geloof
Regverdiging


Kan die liggaam van Christus die bruid van Openbaring wees?
  "Die wegraping van die kerk"
Ons leer dat die Here Jesus persoonlik en liggaamlik weer sal kom (1 Thes. 4:16; Titus 2:13) om Sy kerk van die aarde te kom wegneem (1 Kor. 15:51-53; 1 Thes. 4:15-5:1) om daarna die gelowiges by Hom in die hemel afsonderlik te beloon vir hulle werke (1 Kor. 3:11-15; 2 Kor. 5:10) ” . En dan: Daarna vind die bruilofsmaal van die Lam plaas - waar die Bruidegom feestelik met Sy bruid, die liggaam van Christus, verenig sal word (Open. 19:7-9 ).
Die vraag is: Kan die Liggaam van Christus die Bruid van Openbaring wees?

1. Die Kerk , die Liggaam van Christus is nie die Lam van Openbaring 21:9 se Bruid nie. As daar enige identifikasie is van die Bruid is dit met die twaalf stamme van Israel (Openbaring 21:12). Dit is wel so dat al God se heiliges deur alle dispensasies in ‘n liefdes verhouding met die Here staan, wat met ‘n verhouding tussen man en vrou vergelyk kan word, en dus ook met die huwelik, so gebruik Paulus ook die beeldspraak in sy briewe. In die O.T het Israel so ‘n verhouding gehad (Jes. 54:4-6; Hosea 2:2, 7, 16, 19, 20) en so die Liggaam van Christus (Rom.7:4; 2 Kor.11:2; Ef. 5:23-33). Hierdie teksverse wys wel dat daar ooreenkomste is maar bewys beslis nie identiteit nie. Dit is omdat nie-dispensasionaliste net een Kerk deur alle dispensasies erken dat dit dan ook vir hulle dui op die “een” kerk as die Bruid.

2. Die Kerk die Liggaam van Christus is die volheid van Christus (Ef.1:23), en die volheid of pleroma is wat volledig vul tot volmaaktheid. Christus die Hoof, en die Kerk, die Liggaam vul of maak die geestelike kerk in Christus Volmaak. Die bekeerde en verloste Israel sal die Bruid van Christus wees. Dit is ook duidelik dat daar op die ou einde ‘n baie noue verhouding sal wees tussen Christus, van wie die Kerk die Liggaam deel is en Israel die vrou.

3. Die Bybel leer ons ook dat die Hemelse ‘n teenstelling is van die regerings van hierdie wêreld. Satan met sy beginsels en kragte het hierdie posisie ingeneem en beheer nou hierdie wêreldse regerings.

4. Die Liggaam van Christus sal dan altyd by Christus wees (1 Thess. 4:17) “The Body of Christ is ever to be with Christ (1 Thessalonians 4:17)”. Christus en lede van die Liggaam sal nuut opgestane en verheerlikde liggame hê wat geen beperkings van beweging het nie.

5. Dit is dalk ook ‘n fout om net dood eenvoudig Israel die Bruid van Christus te noem, want die Bruid in Openbaring 21:9-10 word geïdentifiseer as die groot stad, die heilige Jerusalem. Israel se naam is wel op die hekke van die stad, maar die stad homself bevat meer as net Israel, daar is geen twyfel dat die wat voor Israel geleef het en ‘n nasie was, sal ook in die stad wees. Paulus praat van die stad as die moeder van alle gelowiges (Gal.4:26).

6. So daar sal ‘n nuwe aarde gevul wees met verloste gelowige nasies, en ‘n nuwe hemel, ‘n hemelse stad met sy verloste inwoners en ‘n verheerlikde Verlosser wat regeer oor alles en almal met die Liggaam van Christus, wat nie die Bruid is nie.

Laaste maar nie die minste, onthou die beginsel van intreppetasie:

Wie praat?, Met wie word gepraat?, Wanneer is dit gesê? en Waaroor word gepraat?

Onthou: die een is profesie en vervulling daarvan; die ander is ‘n openbaring en verborgenheid (‘n geheim).


|Kopkrapper| |Terug na BybelGlo.com| |Doodsonde| |Woede| |God se wil| |Fondament| |Verlossing: Toe en nou| |Doop in 1Petr. 3:21| |So tree God tussenbeide| |Rol van engele| |Toegewyde gebed| |Paulus of Matthias?| |1 Kor.7:19 en Fil.4:19| |Skaduwees| |Vergewe mekaar| |Intog in Jerusalem| |Konflik| |Reuse - Gen. 6:4| |Liggaam en bruid| |Opstanding| |Nuwe waarheid| |Die losser van Rut| |Huwelik| |Joh-se-doop| |Burgerskap en hoop| |Vervangingsteologie| |Maar-nou| |Gees vervulling| |Wat is die wegraping?| |Kerk en wegraping| |1 Thess. 4:13-18| |1 Tim. 3:16| |Hemelvaart| |Moses slaan die rots| |Almal gered| |Gawe van geloof| |Regverdiging|