Kopkrapper
Terug na BybelGlo.com
Doodsonde
Woede
God se wil
Fondament
Verlossing: Toe en nou
Doop in 1Petr. 3:21
So tree God tussenbeide
Rol van engele
Toegewyde gebed
Paulus of Matthias?
1 Kor.7:19 en Fil.4:19
Skaduwees
Vergewe mekaar
Intog in Jerusalem
Konflik
Reuse - Gen. 6:4
Liggaam en bruid
Opstanding
Nuwe waarheid
Die losser van Rut
Huwelik
Joh-se-doop
Burgerskap en hoop
Vervangingsteologie
Maar-nou
Gees vervulling
Wat is die wegraping?
Kerk en wegraping
1 Thess. 4:13-18
1 Tim. 3:16
Hemelvaart
Moses slaan die rots
Almal gered
Gawe van geloof
Regverdiging


Van watter doop praat 1 Petrus 3:21?
  Wat beteken die woord “doop” in die Bybel? Wanneer mense die woord lees, dink hulle dadelik aan water. Is dit reg? Het doop altyd met water te doen? Daar is baie dope in die Bybel wat niks met water te doen het nie, soos Jesus se voorspelling dat die dissipels op Pinksterdag met vuur en die Heilige Gees gedoop sou word. Dan is daar ook Jesus se doop in sy eie dood (Matt. 20:22-23) wat niks met water te doen het nie. En wat van 1 Kor. 10:2 waar Israel in die Rooi see op droë grond gedoop is? Dan is daar ook nog 1 Kor. 12:13 waar gelowiges gedoop word in die Liggaam van Christus. So sou ons kon aangaan, maar kom ons gaan kyk nou na ‘n vers wat baie algemeen aanvaar word om na die waterdoop te verwys. Ek praat van 1 Petrus 3:21. Na watter doop verwys hierdie vers eintlik?

“Waarvan die teëbeeld, die doop, ons nou ook red, nie as ‘n aflegging van die vuilheid van die vlees nie, maar as ‘n bede tot God om ‘n goeie gewete – deur die opstanding van Jesus Christus”

1. Die vers praat van "doop" as 'n teëbeeld. Nouja, dink nou 'n bietjie mooi na: Wat is 'n beeld en wat is 'n teëbeeld? 'n Beeld ken ons goed. Dit is 'n gebruik of 'n verhaal wat nie self betekenis het nie, maar na iets anders verwys. Maar onthou, dit is NIE die doop wat hier 'n beeld is nie. Die doop is die teëbeeld. Wat is 'n teëbeeld?: Dit is iets wat wel in dit self betekenis het. Dit is iets wat die werklikheid en die waarheid dra en waarna die beeld verwys. Dus: die beeld is die sondvloed. Agt mense is droog deur die sondvloed gered. Maar die sondvloed kan nie werklik red nie, sê ons vers. Die sondvloed het 'n teëbeeld gehad. Daardie teëbeeld kan werklik red.

Nou my vraag: Kan die waterdoop red? Nee, hy kan nie, hy kan net 'n beeld wees van iets wat red. Maar nou het ons klaar gesien dat die "doop" wat hier van gepraat word NIE 'n beeld is nie. Dit is 'n teëbeeld. Dit is dus die werklikheid self. Ek konkludeer dus en sê: Die waterdoop is op sy beste net 'n beeld, maar die doop van 1 Petr. 3:21 is nie 'n beeld nie, dit is die werklikheid. Dus: 1Petr. 3:21 se doop is baie beslis nie die waterdoop nie.

2. As die "doop" hier in 1 Petr. 3:21 die waterdoop moes wees, dan het ons 'n teëbeeld van 'n teëbeeld gehad. So iets is logies en Bybels onmoontlik. Alle beelde in die Bybel verwys na een of ander werklikheid en nie na 'n ander beeld nie.

3. Dat Petrus inderdaad nie na die waterdoop verwys nie, is duidelik daarin dat hy so gou byvoeg: "nie as aflegging van die vuilheid van die vlees nie". Die vuilheid van die vlees is tog iets wat gewoonlik met water afgewas word. Die feit dat hierdie funksie van water hier uitgeskakel word, maak dit baie waarskynlik dat water hoegenaamd nie hier bedoel word nie.

4. Maar nou kom ek by die belangrikste rede waarom 1 Petr. 3:21 totaal niks met water te doen het nie. Hierdie doop gaan as metode om 'n goeie gewete te verkry. Hoe kry mens 'n goeie gewete? Kry jy dit deur 'n seremonie te ondergaan? Gaan lees Hebr. 10:1-3 en 9:14. Hierdie twee verse maak dit oorvloedig duidelik dat die offers en seremonies geen mens van die bewussyn van sonde (gewete) gereinig het nie. Slegs die bloed van Jesus Christus kan dit doen. So, watse doop is dit dan die? Uiteraard is dit die doop wat ons deel gee aan die dood van Jesus Christus (Rom. 6:3 en Matt. 20:22-23).

5. 1 Petr. 3:21 is nie 'n beeld nie, maar 'n teëbeeld. Dit is die ware doop wat ons self direk en onbeperk deel gee aan die vrug van Jesus Christus se kruisdood. Konteks is altyd geweldig belangrik. Wat sê die onmiddellike konteks net voor 1 Petr. 3:21? Praat dit van water en beelde? Nee! Lees vers 18: "Want Christus het ook eenmaal vir die sondes gely, Hy die Regverdige vir die onregverdiges, om ons tot God te bring ..." Daar het ons dit. Dit is die teëbeeld wat hier ter sprake is! Hierdie doop is dus ons vereenselwiging met Jesus se dood en opstanding.

6. Let op dat daar in vers 21 'n parentese ('n tussenin gedeelte of 'n tussen hakies gedeelte) voorkom. As ons die parentese uithaal, is die doop wat hier bedoel word, nog duideliker. Kom ons lees: "Waarvan die teëbeeld, die doop, ons nou ook red .... deur die opstanding van Jesus Christus"

7. As ons by Rom. 6:3 vir die mense sê nee, hierdie doop is nie water nie, dit is 'n doop wat ons self effektief met Jesus Christus vereenselwig, dan antwoord hulle ons altyd dat die waterdoop wel ons vereenselwiging met Jesus simboliseer. Die probleem is natuurlik net dat dit nie hier staan in Rom. 6 dat iets hier simboliseer word nie.

Maar as ons nou oorkom hier na 1 Petr. 3:21, dan is dit totaal onmoontlik vir mense om vir ons die soort antwoord te gee wat hulle vir ons by Rom. 6 gegee het. Selfs in Rom. 6 kan jy dit nie doen nie want dit staan nie daar dat dit 'n simbool is nie, maar hier in 1 Petr. 3:21 kan jy dit glad nie doen nie. Hier staan dit duidelik en pertinent dat DIE DOOP NIE 'N BEELD IS NIE, MAAR DIE TEëBEELD.|Kopkrapper| |Terug na BybelGlo.com| |Doodsonde| |Woede| |God se wil| |Fondament| |Verlossing: Toe en nou| |Doop in 1Petr. 3:21| |So tree God tussenbeide| |Rol van engele| |Toegewyde gebed| |Paulus of Matthias?| |1 Kor.7:19 en Fil.4:19| |Skaduwees| |Vergewe mekaar| |Intog in Jerusalem| |Konflik| |Reuse - Gen. 6:4| |Liggaam en bruid| |Opstanding| |Nuwe waarheid| |Die losser van Rut| |Huwelik| |Joh-se-doop| |Burgerskap en hoop| |Vervangingsteologie| |Maar-nou| |Gees vervulling| |Wat is die wegraping?| |Kerk en wegraping| |1 Thess. 4:13-18| |1 Tim. 3:16| |Hemelvaart| |Moses slaan die rots| |Almal gered| |Gawe van geloof| |Regverdiging|