Kopkrapper
Terug na BybelGlo.com
Doodsonde
Woede
God se wil
Fondament
Verlossing: Toe en nou
Doop in 1Petr. 3:21
So tree God tussenbeide
Rol van engele
Toegewyde gebed
Paulus of Matthias?
1 Kor.7:19 en Fil.4:19
Skaduwees
Vergewe mekaar
Intog in Jerusalem
Konflik
Reuse - Gen. 6:4
Liggaam en bruid
Opstanding
Nuwe waarheid
Die losser van Rut
Huwelik
Joh-se-doop
Burgerskap en hoop
Vervangingsteologie
Maar-nou
Gees vervulling
Wat is die wegraping?
Kerk en wegraping
1 Thess. 4:13-18
1 Tim. 3:16
Hemelvaart
Moses slaan die rots
Almal gered
Gawe van geloof
Regverdiging


1 Tim. 3:16 - hemelvaart of nie?
 
Verwys 1 Tim. 3:16 na die hemelvaart van Christus of na die godsaligheid van 'n Christen?

As ons die wyer konteks van die hele hoofstuk bytrek, merk ons dat hier van die vereistes vir ouderlinge en diakens in die kerk gepraat word. Hoe moet 'n ouderling en diaken optree en lewe? Hulle moet voorbeelde wees in die godsaligheid. Om dus daarna skielik hier in vers 16 om te spring en te praat oor die verborgenheid van Jesus se menswording, sy Godheid en sy hemelvaart, maak nie baie sin nie.

Maar daar is ook nog 'n hele paar ander redes waarom ons meen dat die vers nie van Jesus praat nie, maar van ons eie godsaligheid.

1) Hier word ses dinge oor die godsaligheid in vers 16 genoem. Waarom ses? As hier van Jesus gepraat is, sou ons verwag dat dit sewe moes wees, die goddelike getal. Nee, dit is ses, want hier word van mense se godsaligheid gepraat en die getal van die mens is ses.

2) Een van die aspekte van hierdie godsaligheid is: "geregverdig in die Gees." Die woord geregverdig word geweldig baie deur veral Paulus gebruik en die woord het in sy briewe 'n baie duidelike betekenis. Wanneer 'n sondaarmens in erkentenis van sy verlorenheid sy toevlug tot Jesus wend en tot die saligheid in Hom glo, word hy geregverdig. Maar as die vers dan nou van Jesus moes praat, hoe is Hy dan tog geregverdig? Goed, daar is mense wat beweer dat "geregverdig" ook vertaal kan word met bevestig, goedgekeur of in Engels "vindicated". En die Heilige Gees het Jesus wel ge "vindicate" by sy doop en opstanding. Hierdie is egter 'n baie spesiale betekenis vir die woord "regverdig", 'n betekenis wat selde of ooit by Paulus gevind word. En as dit nou wel moet beteken dat die Heilige Gees Jesus gevindicate het, dan is die geweldige effek wat dit op ons godsaligheid moet hê, nie so baie duidelik nie. Die feit dat ons as Christene deur die Heilige Gees geregverdig is, regverdig verklaar is, moet tog sekerlik 'n baie meer verreikende effek op ons godsaligheid hê!

3) Die eerste aspek praat wel van God geopenbaar in die vlees. Dit klink baie of dit Jesus moet wees en byna al die Skrifverklaarders sê dit is Jesus, want God is in Jesus se vlees geopenbaar. Maar as dit is wat dit beteken, dan weet ons nie wat dit met die godsaligheid te doen het nie. Die feit is dat Jesus op daardie stadium reeds 30 jaar gelede opgevaar het na die hemel. God se openbaring in Jesus se vlees kon toe nie meer 'n baie groot effek op Christene se godsaligheid gehad het nie. Wat dus eintlik hier staan, is dat die geweldige groot verborgenheid van die godsaligheid daarom gaan dat God nou geopenbaar word in ONS vlees. Dit het inderdaad 'n verreikende en geweldige effek op ons godsaligheid. Dink daaraan: God geopenbaar in jou vlees! Dit is hoekom vers 16 begin met die woorde: "Die verborgenheid van die godsaligheid is GROOT"

4) Die verkondiging aan die heidene het eers by Handelinge 13 begin toe Paulus die evangelie van Jesus en sy kruis aan 'n heidense goewerneur verkondig het. Ander heidene soos Cornelius het voor dit die evangelie gehoor, maar dit was nie die kruisevangelie nie. En selfs al was dit, dan het Cornelius ook lank na die hemelvaart van Jesus die evangelie aangehoor. Maar in die lysie word die verkondiging aan die heidene en die geloof in die wêreld voor die hemelvaart genoem. Dus, dit is baie onwaarskynlik dat die orde hier so omgekeer sou wees. "Opgeneem in heerlikheid verwys dus waarskynlik nie na die hemelvaart van Jesus nie, maar iets gans anders.

5) Nee, maar dit is van ONS godsaligheid waarvan in hierdie vers gepraat word. Wie is dit wat in heerlikheid opgeneem is? Dit is ons! Ef. 2:6 sê dat ons nou reeds aan die regterhand van God in die hemel saam met Jesus verkeer. Die meeste Christene lees maar baie vinnig oor daardie versie, want hulle verstaan dit gladnie. Ons egter wat die liggaam van Christus verstaan en weet dat ons deel daarvan is, behoort ook te weet wat die "huis" of tuiste van die liggaam is. Is dit die aarde of is dit die hemel? Die meeste Christene verlang om eendag hemel toe te gaan en weet nie dat hulle in die gees nou alreeds daar is nie. Wat gaan nou die heel GROOTSTE effek op ons godsaligheid hê: deur te glo dat Jesus 2000 jaar gelede opgeneem is in die hemel, of te glo en te weet dat ek self opgeneem is in die heerlikheid? En onthou asseblief: Vers 16 praat van die verborgenheid van die GODSALIGHEID wat baie GROOT is!

Mag hierdie vir julle elkeen 'n grootse week in die beoefening van die godsaligheid wees.
|Kopkrapper| |Terug na BybelGlo.com| |Doodsonde| |Woede| |God se wil| |Fondament| |Verlossing: Toe en nou| |Doop in 1Petr. 3:21| |So tree God tussenbeide| |Rol van engele| |Toegewyde gebed| |Paulus of Matthias?| |1 Kor.7:19 en Fil.4:19| |Skaduwees| |Vergewe mekaar| |Intog in Jerusalem| |Konflik| |Reuse - Gen. 6:4| |Liggaam en bruid| |Opstanding| |Nuwe waarheid| |Die losser van Rut| |Huwelik| |Joh-se-doop| |Burgerskap en hoop| |Vervangingsteologie| |Maar-nou| |Gees vervulling| |Wat is die wegraping?| |Kerk en wegraping| |1 Thess. 4:13-18| |1 Tim. 3:16| |Hemelvaart| |Moses slaan die rots| |Almal gered| |Gawe van geloof| |Regverdiging|