Kopkrapper
Terug na BybelGlo.com
Doodsonde
Woede
God se wil
Fondament
Verlossing: Toe en nou
Doop in 1Petr. 3:21
So tree God tussenbeide
Rol van engele
Toegewyde gebed
Paulus of Matthias?
1 Kor.7:19 en Fil.4:19
Skaduwees
Vergewe mekaar
Intog in Jerusalem
Konflik
Reuse - Gen. 6:4
Liggaam en bruid
Opstanding
Nuwe waarheid
Die losser van Rut
Huwelik
Joh-se-doop
Burgerskap en hoop
Vervangingsteologie
Maar-nou
Gees vervulling
Wat is die wegraping?
Kerk en wegraping
1 Thess. 4:13-18
1 Tim. 3:16
Hemelvaart
Moses slaan die rots
Almal gered
Gawe van geloof
Regverdiging


Wat is die Bybelse reels om konflik te hanteer
  Wat is die oorsaak van konflik?
Konflik is natuurlik, normaal en neutraal. Sommige mense sal selfs sê dat konflik genotvol is. Dit is ‘n situasie wat aanwesig is waar twee of meer mense saam werk of lewe. Dit hoef nie tot ‘n pynlike rampspoedige einde te lei nie!

Dit is egter nie oor die konflik wat ons bekommerd moet wees nie, maar oor ons hantering van daardie konflik! Hoe ons verskille beskou, benader en verwerk bepaal ons lewenspatroon en gehalte.

Konflik kan as eerlike verskille beskou word, as die betrokke partye bereid is om mekaar met respek te behandel en mekaar op ‘n liefdevolle manier met die waarheid te konfronteer.

Het die Bybel vir ons enige voorskrifte oor wat om te doen en wat om te vermy om konflik te beperk en/of uit te skakel?
Die Bybel het ‘n reeks verse wat oor konflik handel. Hier is enkele riglyne vir Konflikhantering:

 • Wees nederig, sagmoedig en eerbiedig teenoor ander (Ef 4:2; Kol 3:12; 1Pet 3:8; 5:5).
 • Wees selfbeheersd en bedaard (Gal 5:23, 1Tim 3:2; Titus 1:8; 2:1, 5-6)
 • Wees gewillig om genade te betoon, selfs wanneer dit onverdiend is (Rom 12:8; Jak 2:13; 3:17).
 • Wees ‘n vredemaker, poog om in vrede met almal te leef (Rom 12:18; Gal 5:22; 1Thes 5:13).
 • Wees geduldig, selfs in geval van ‘n belediging (1Kor 13:4-5, 7; Gal 5:22; Ef 4:2; Kol 3:12; 1Thes 5:14; 2Tim 2:24).
 • Wees sterk en onwrikbaar in die geloof (1Kor 15:58; Jak 1:6-8).
 • Wees herhaaldelik vergewensgesind (Matt 6:14; 18:21-22; Kol 3:13).
 • Wees konsekwent bemoedigend en ingestel om ander op te bou (Ef 4:29, 6:22; 1Thes 4:18; 5:11, 14; Heb 3:13; 10:25).
 • Wees getrou aan die waarheid en praat in liefde die waarheid (2Tim 2:15, Ef 4:15; 2Kor 6:7).
 • Wees biddend, selfs vir diegene wat vir ons probleme veroorsaak (Matt 5:44; Luk 6:28).
 • Moenie trots en arrogant wees nie (Rom 12:16; 1Kor 13:4; 2Tim 3:1-2, 4).
 • Moenie kwaad en humeurig wees nie (Gal 5:20, 23; Kol 3:8; 1Tim 3:2; Titus 1:7).
 • Moenie beledigend wees nie (1Kor 10:32; 2Kor 6:3).
 • Moenie vloek, ander mense skeldname noem of beledigende taal gebruik nie (Mat 5:22; 12:36; Kol 3:8).
 • Moenie oordeel of vinger na ander wys nie (Fil 4:8; Judas 16).
 • Moenie probeer wraak neem en kwaad met kwaad vergeld nie (Rom 12:17-20; 1Thes 5:15).
 • Moenie skinder nie (2Kor12:20; 1Tim 6:20; 2Tim 2:16, 23; Titus 3:9).
 • Moenie argumenteer, stryerig, aggressief of eiegeregtig wees nie (2Tim 2:24; Titus 3:2; 1Tim 3:3).
 • Moenie laster of kwaadwillig wees nie (2Kor 12:20; Ef 4:31; Kol 3:8; 2Tim 3:3; Titus 3:2).
 • Die Bybel vermaan ons om in vrede saam met alle mense te leef, so ver as wat dit moontlik is (Rom 12:18).

Is daar regte en verkeerde metodes om hierdie konflik te hanteer?
Daar is vier maniere om konflik te hanteer:
 • Probeer om konflik te vermy;
 • Hou dit op dieselfde vlak;
 • Waak teen verskerping en
 • Poog om dit te verminder.

Konflik oplossing bestaan uit 4 stappe:
 • Tref ‘n onderskei tussen die persoon en die probleem – dit beteken dat mense met respek behandel word. Daar is geen plek vir skelname en karakter veroordelings nie. Konsentreer op die werklike sake. Dit sal help as die deelnemers aan hulleself dink as vennote.
 • Fokus op die probleem en nie op die posisie van die persoon nie. Die saak moet hanteer word, ongeag of dit ‘n laevlak werker of direkteur is.
 • Dink aan verskillende maniere om die probleem op te los. Beide partye moet voorstelle indien om ‘n permanente oplossing te bewerkstellig en dus ‘n herhaling te voorkom..
 • Dring aan op ‘n objektiewe, regverdige en onderlinge aanvaarbare metode om die saak te besleg.

Sterkte. Onthou om die Bybelse gesindheid te openbaar in alle konflik situasies al is almal nie Christene nie. Jy moet getrou wees aan wie jy is!

|Kopkrapper| |Terug na BybelGlo.com| |Doodsonde| |Woede| |God se wil| |Fondament| |Verlossing: Toe en nou| |Doop in 1Petr. 3:21| |So tree God tussenbeide| |Rol van engele| |Toegewyde gebed| |Paulus of Matthias?| |1 Kor.7:19 en Fil.4:19| |Skaduwees| |Vergewe mekaar| |Intog in Jerusalem| |Konflik| |Reuse - Gen. 6:4| |Liggaam en bruid| |Opstanding| |Nuwe waarheid| |Die losser van Rut| |Huwelik| |Joh-se-doop| |Burgerskap en hoop| |Vervangingsteologie| |Maar-nou| |Gees vervulling| |Wat is die wegraping?| |Kerk en wegraping| |1 Thess. 4:13-18| |1 Tim. 3:16| |Hemelvaart| |Moses slaan die rots| |Almal gered| |Gawe van geloof| |Regverdiging|