Kopkrapper
Terug na BybelGlo.com
Doodsonde
Woede
God se wil
Fondament
Verlossing: Toe en nou
Doop in 1Petr. 3:21
So tree God tussenbeide
Rol van engele
Toegewyde gebed
Paulus of Matthias?
1 Kor.7:19 en Fil.4:19
Skaduwees
Vergewe mekaar
Intog in Jerusalem
Konflik
Reuse - Gen. 6:4
Liggaam en bruid
Opstanding
Nuwe waarheid
Die losser van Rut
Huwelik
Joh-se-doop
Burgerskap en hoop
Vervangingsteologie
Maar-nou
Gees vervulling
Wat is die wegraping?
Kerk en wegraping
1 Thess. 4:13-18
1 Tim. 3:16
Hemelvaart
Moses slaan die rots
Almal gered
Gawe van geloof
Regverdiging


Die losser van Rut
  Rut 3:9 “En hy vra: Wie is jy? Toe antwoord sy: Ek is Rut, u dienares; brei dan u vleuel oor u dienares uit, want u is die losser.”

Die konsep van die losser (goel, in Hebreeus) hou verband met een van die Levitiese Wette aangaande die huwelik. Dit was ‘n prosedure wat die voortbestaan van ‘n man se familielyn verseker het indien hy sou sterf voordat hy sou kinders hê. In so geval sou die weduwee haar man se naaste manlike bloedverwant versoek het om haar as vrou te neem om die man se saad voort te sit (om sy bloedlyn te verseker). Dit sou dan ook die verlossing van die man se grond beteken het, aangesien dit in sy familie se besit sou bly.

Die naaste manlike bloedverwant was egter nie verplig om hierdie funksie te verrig nie. Die losser moes dus kwalifiseer deur ‘n bloedverwant te wees sowel as gewillig. In Rut lees ons dat daar ‘n bloedverwant nader as Boas aan Rut was, maar hy wou nie die losser wees nie. Gevolglik het Boas die rol oorgeneem om met Rut te trou en haar familie te verlos.

Die losser is nog een van die vele illustrasies of tipes van Jesus Christus in die Ou Testament. As gevolg van Adam se sonde was/is die bloedlyn van die mensdom geestelik dood, en is daar geen hoop in hierdie wêreld nie. Die mens het dus ‘n (ver)losser nodig om sy of haar geestelike voortbestaan te verseker.

Ons vind so Persoon in Jesus Christus. As ‘n man op aarde het hy gekwalifiseer om te betaal vir ons sondelas. As die sondelose Seun van God was Hy by magte om hierdie rol te vervul, en as gevolg van Sy liefde vir ons was Hy gewillig.

Wat ‘n wonderlike wete!

‘n Verdere vergelyking is dat Rut Boas moes versoek om haar (ver)losser te wees. Net so moet ongelowiges vandag die deur oopmaak vir Jesus Christus en Hom innooi om hul Saligmaker en Verlosser te word.

Prys die Here as jy Hom reeds aangeneem het as jou Verlosser.

Indien nie, daar is geen beter tyd as nou nie!|Kopkrapper| |Terug na BybelGlo.com| |Doodsonde| |Woede| |God se wil| |Fondament| |Verlossing: Toe en nou| |Doop in 1Petr. 3:21| |So tree God tussenbeide| |Rol van engele| |Toegewyde gebed| |Paulus of Matthias?| |1 Kor.7:19 en Fil.4:19| |Skaduwees| |Vergewe mekaar| |Intog in Jerusalem| |Konflik| |Reuse - Gen. 6:4| |Liggaam en bruid| |Opstanding| |Nuwe waarheid| |Die losser van Rut| |Huwelik| |Joh-se-doop| |Burgerskap en hoop| |Vervangingsteologie| |Maar-nou| |Gees vervulling| |Wat is die wegraping?| |Kerk en wegraping| |1 Thess. 4:13-18| |1 Tim. 3:16| |Hemelvaart| |Moses slaan die rots| |Almal gered| |Gawe van geloof| |Regverdiging|