Kopkrapper
Terug na BybelGlo.com
Doodsonde
Woede
God se wil
Fondament
Verlossing: Toe en nou
Doop in 1Petr. 3:21
So tree God tussenbeide
Rol van engele
Toegewyde gebed
Paulus of Matthias?
1 Kor.7:19 en Fil.4:19
Skaduwees
Vergewe mekaar
Intog in Jerusalem
Konflik
Reuse - Gen. 6:4
Liggaam en bruid
Opstanding
Nuwe waarheid
Die losser van Rut
Huwelik
Joh-se-doop
Burgerskap en hoop
Vervangingsteologie
Maar-nou
Gees vervulling
Wat is die wegraping?
Kerk en wegraping
1 Thess. 4:13-18
1 Tim. 3:16
Hemelvaart
Moses slaan die rots
Almal gered
Gawe van geloof
Regverdiging


Waarom is Moses so hard gestraf?
  In Exodus 17:6 word Moses deur die Here aangesê om die rots te slaan sodat die volk water kon drink, maar in Numeri 20:8 word Moses gestraf as hy dieselfde ding ‘n tweede maal doen. Waarom het God vir Moses so hard gestraf vir ‘n oënskynlik geringe oortreding, en wat is die dieper betekenis vir ons?

Antwoord:

Die oortreding wat Moses begaan het is nie so gering as ons die dieper simboliek en betekenis daarvan in ag neem nie. Tydens die eerste gebeurtenis het die Here aan Moses gesê: “dan moet jy die rots slaan” Eksodus 17:6. Met die tweede gebeurtenis het die Here aan Moses gesê: “en spreek julle die rots aan…” Num 20:8. Moses was egter ongehoorsaam en in sy woede het hy sy staf geneem en die rots tweemaal geslaan. Die Here het steeds water aan die volk gegee, maar Moses het betaal vir sy ongehoorsaamheid deurdat hy nooit die volk na die Beloofde Land kon lei nie.

Maar daar is ook ‘n dieper betekenis uit hierdie gedeelte. In beide gevalle is die rots simbolies van Jesus Christus. Hy is die bron van die lewende water, en Paulus skryf daaroor as hy melding maak van die volk se trek deur die woestyn:

“…want hulle het gedrink uit ‘n geestelike rots wat gevolg het, en die rots was Christus.” 1Kor 10:4

Jesus self sê aan die Samaritaanse vrou by die fontein:

“Jesus antwoord en sê vir haar: Elkeen wat van hierdie water drink, sal weer dors kry, maar elkeen wat drink van die water wat Ek hom sal gee, sal in ewigheid nooit dors kry nie, maar die water wat Ek hom sal gee, sal in hom word ‘n fontein van water wat opspring tot in die ewige lewe.” Joh 4:13,14.

Verder weet ons dat Christus Homself slegs eenkeer vir ons moes offer:

“maar Hy het, nadat Hy een slagoffer vir die sondes gebring het, vir altyd gaan sit aan die regterhand van God… Want deur een offer het Hy vir altyd volmaak die wat geheilig word.” Heb 10:12,14.

Jesus Christus is daarom eenmaal geslaan (gekruisig) vir ons, en hierdie een offer is voldoende en al wat nodig was om die mens vry te koop en aan ons die ewige lewe te skenk. Die gevolg is dat die wat Christus soek net hoef te spreek en te vra en Jesus Christus sal hul lewens vul met die water van die ewige lewe.

Daarom is die volgende verse so belangrik:

“Want uit genade is julle gered, deur die geloof, en dit nie uit julleself nie: dit is die gawe van God; nie uit die werke nie, sodat niemand mag roem nie.” Ef 2:8,9.|Kopkrapper| |Terug na BybelGlo.com| |Doodsonde| |Woede| |God se wil| |Fondament| |Verlossing: Toe en nou| |Doop in 1Petr. 3:21| |So tree God tussenbeide| |Rol van engele| |Toegewyde gebed| |Paulus of Matthias?| |1 Kor.7:19 en Fil.4:19| |Skaduwees| |Vergewe mekaar| |Intog in Jerusalem| |Konflik| |Reuse - Gen. 6:4| |Liggaam en bruid| |Opstanding| |Nuwe waarheid| |Die losser van Rut| |Huwelik| |Joh-se-doop| |Burgerskap en hoop| |Vervangingsteologie| |Maar-nou| |Gees vervulling| |Wat is die wegraping?| |Kerk en wegraping| |1 Thess. 4:13-18| |1 Tim. 3:16| |Hemelvaart| |Moses slaan die rots| |Almal gered| |Gawe van geloof| |Regverdiging|