Kopkrapper
Terug na BybelGlo.com
Doodsonde
Woede
God se wil
Fondament
Verlossing: Toe en nou
Doop in 1Petr. 3:21
So tree God tussenbeide
Rol van engele
Toegewyde gebed
Paulus of Matthias?
1 Kor.7:19 en Fil.4:19
Skaduwees
Vergewe mekaar
Intog in Jerusalem
Konflik
Reuse - Gen. 6:4
Liggaam en bruid
Opstanding
Nuwe waarheid
Die losser van Rut
Huwelik
Joh-se-doop
Burgerskap en hoop
Vervangingsteologie
Maar-nou
Gees vervulling
Wat is die wegraping?
Kerk en wegraping
1 Thess. 4:13-18
1 Tim. 3:16
Hemelvaart
Moses slaan die rots
Almal gered
Gawe van geloof
Regverdiging


Die wonder van regverdigmaking
  Die mens is in die algemeen baie godsdienstig en in sy godsdiens soek die mens gedurig oplossings om homself voor God aanvaarbaar te maak. Die probleem is dat die Bybel ons leer in Romeine 3:10,
“soos geskrywe is: Daar is niemand regverdig nie, selfs nie een nie.”

So ons het ‘n probleem want Paulus verduidelik verder in Romeine 3:23,

“want almal het gesondig en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God,”.

Hierdie 2 verse alleen vertel ons baie duidelik dat niemand regverdig voor God kan staan nie. So hoe kan ons dan geregtigheid bekom wat algeheel aanvaarbaar sal wees voor God onse Vader?

Ons glo dat ons uit genade gered is, redding nie deur goeie werke nie, maar slegs deur op te hou werk vir ons redding en ons hele geloof in Jesus Christus te plaas. Romeine 4:5 maak hierdie punt baie duidelik,

“aan hom egter wat nie werk nie, maar glo in Hom wat die goddelose regverdig, word sy geloof tot geregtigheid gereken.”

Efesiërs 2:8-9 se verder,
“Want uit genade is julle gered, deur die geloof, en dit nie uit julleself nie: dit is die gawe van God; nie uit die werke nie, sodat niemand mag roem nie.”

Dit is nie wat ons vir God kan doen nie maar wat God eerste vir ons gedoen het. Romeine 5:8,

“maar God bewys sy liefde tot ons daarin dat Christus vir ons gesterf het toe ons nog sondaars was.”

2 Korinthiërs 5:21 sê,
“Want Hy(God die Vader) het Hom(Jesus Christus) wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak, sodat ons kan word geregtigheid van God in Hom.”

Jy sien ons het geen geregtigheid van ons eie nie, maar ons het die geregtigheid van Christus nodig om regverdig voor God te staan.

So kom ons kyk na die antwoorde op die vyf vrae wat ons het aangeende ons regverdigmakingsproses.

Wie of wat is die bron van ons regverdigmaking?

Ons regverdigmaking is ‘n handeling van God alleen waardeur Hy diegene wat die woord van die waarheid (wat die evangelie van ons redding verklaar) glo regverdig verklaar.

Romeine 8:33 “Wie sal beskuldiging inbring teen die uitverkorenes van God? God is dit wat regverdig maak.”

Dit is nie ons werk of verdienste nie maar God se geregtigheid alleen wat die wat geloof het regverdig veklaar (Romeine 3:26 en Romeine 4:3-5).

Wat is die basis waardeur ons regverdig gemaak word?

God verklaar die wat geloof het in Christus se werk op die kruis regverdig deur Sy Bloed alleen.

Romeine 5:9 “Veel meer dan sal ons, nou dat ons geregverdig is in sy bloed, deur Hom gered word van die toorn.”

Wat is die middel wat ons regverdigmaking bewerk?

Die middel hoe God ons regverdigmaking bewerk is sy Genade alleen. Dit het niks te doen met ons verdienste nie. God reik uit in sy genade wat bewys word deur sy verskaffing van ons verlossing deur Christus wat vir ons sondes gesterf het!

Romeine 3:24 “en hulle word deur sy genade sonder verdiensye geregverdig deur die verlossing wat in Christus Jesus is.”

Hoe word regverdigmaking bekom?

Geloof alleen is hoe ons regverdigmaking bekom!

Romeine 5:1 “Omdat ons dan uit die geloof geregverdig is, het ons vrede by God deur onse Here Jesus Christus;”

Ons regverdigmaking kom van die geregtigheid van God deur geloof in Jesus Christus (Romeine 3:21-22).

Wat is die waarborg van ons regverdigmaking?

Sonder die laaste punt kan ons nie regverdig gemaak word nie en die punt is ook die waarborg of borg van ons regverdigmaking! Om geregtigheid te bekom moet ons die volgende glo, “dat Christus vir ons sondes gesterf het volgens die Skrifte; en dat Hy begrawe is,...” (1 Korintiërs 15:3-4). Die vers gaan verder en verklaar verder “...en dat Hy op die derde dag opgewek is volgens die Skrifte;” Sonder Christus se opstanding het ons geen borg vir ons regverdigmaking nie!

Romeine 4:25 “wat oorgelewer is ter wille van ons misdade en opgewek is ter wille van ons regverdigmaking.”

Daar is veel meer om oor te gesels maar ons vertrou die sal help om God se algehele verskaffing van ons regverdigmaking beter te kan verstaan!


|Kopkrapper| |Terug na BybelGlo.com| |Doodsonde| |Woede| |God se wil| |Fondament| |Verlossing: Toe en nou| |Doop in 1Petr. 3:21| |So tree God tussenbeide| |Rol van engele| |Toegewyde gebed| |Paulus of Matthias?| |1 Kor.7:19 en Fil.4:19| |Skaduwees| |Vergewe mekaar| |Intog in Jerusalem| |Konflik| |Reuse - Gen. 6:4| |Liggaam en bruid| |Opstanding| |Nuwe waarheid| |Die losser van Rut| |Huwelik| |Joh-se-doop| |Burgerskap en hoop| |Vervangingsteologie| |Maar-nou| |Gees vervulling| |Wat is die wegraping?| |Kerk en wegraping| |1 Thess. 4:13-18| |1 Tim. 3:16| |Hemelvaart| |Moses slaan die rots| |Almal gered| |Gawe van geloof| |Regverdiging|