Kopkrapper
Terug na BybelGlo.com
Doodsonde
Woede
God se wil
Fondament
Verlossing: Toe en nou
Doop in 1Petr. 3:21
So tree God tussenbeide
Rol van engele
Toegewyde gebed
Paulus of Matthias?
1 Kor.7:19 en Fil.4:19
Skaduwees
Vergewe mekaar
Intog in Jerusalem
Konflik
Reuse - Gen. 6:4
Liggaam en bruid
Opstanding
Nuwe waarheid
Die losser van Rut
Huwelik
Joh-se-doop
Burgerskap en hoop
Vervangingsteologie
Maar-nou
Gees vervulling
Wat is die wegraping?
Kerk en wegraping
1 Thess. 4:13-18
1 Tim. 3:16
Hemelvaart
Moses slaan die rots
Almal gered
Gawe van geloof
Regverdiging


Die gawe om te kan glo
  1) Is die vermoë om te kan glo 'n gawe van God?

Rom. 3:10-11 soos geskrywe is: Daar is niemand regverdig nie, selfs nie een nie. Daar is niemand wat verstandig is nie, daar is niemand wat God soek nie.

Dit is dus nie binne die mens se aangebore vermoëns om na God te soek of om te glo nie. Daarvoor is ons almal te verdorwe. God moes eers die kloof tussen hemel en aarde oorbrug, of die kloof tussen God en mens en Homself naby aan ons bring sodat ons kan glo. Let op hoe Hy dit gedoen het:

Fil. 2:6-8 Hy, wat in die gestalte van God was, het dit geen roof geag om aan God gelyk te wees nie, maar het Homself ontledig deur die gestalte van ’n dienskneg aan te neem en aan die mense gelyk geword; en in gedaante gevind as ’n mens, het Hy Homself verneder deur gehoorsaam te word tot die dood toe, ja, die dood van die kruis.

Hierdie daad van God se genade het tot gevolg gehad dat die wêreld met God versoen is:

2 Kor. 5:19 naamlik dat God in Christus die wêreld met Homself versoen het deur hulle hul misdade nie toe te reken nie en die woord van die versoening aan ons toe te vertrou.

Alle mense, of hulle glo of nie, is nou naby aan God. Jesus Christus het ons almal met sy versoening aan die kruis naby aan God gebring. Ons is binne sy bereik. Daar is niks wat ons verhinder om met Hom een te word nie. Alles wat gedoen moet word, is klaar gedoen. Jy en ek moet dit net vat en deur die geloof ons eie maak.

2) Is die gawe om te kan glo aan alle mense gegee of net aan sekere uitverkorenes?

Wel, ek dink ons het die antwoord hierop reeds gegee. God het Homself MET DIE WêRELD versoen. Joh. 3:16 sê "Want so lief het God DIE WêRELD gehad dat Hy sy eniggebore Seun gegee het ....."

Binne die gereformeerde stelsel van "uitverkiesing" bestaan daar wel die idee dat God sy groepie bevoorregtes en uitgesoektes het en dat Hy net vir hulle aan die kruis gesterf het en die vermoë om te kan glo net vir hulle gegee het. Maar soos ons gesien het is die heel bekendste evangelie-vers in die Bybel, Joh. 3:16 reeds teen so 'n idee gekant. God het nie net die uitverkorenes so lief gehad nie en nie net vir uitverkorenes gesterf nie, maar vir die hele wêreld.

Maar wat nou van Joh. 6:44?

"Niemand kan na My toe kom as die Vader wat My gestuur het, hom nie trek nie; en Ek sal hom opwek in die laaste dag."

Hiervan sê die wat aan uitverkiesing glo dat God eers die mens wat gered word na Hom toe trek. Dus, dit is nie ons wat geglo het nie, dit is God wat ons getrek het, en daarom is dit net die wat getrek word wat gered is. Maar kom ons gaan kyk nou 'n bietjie verder in Johannes. Wie is die mense wat God getrek het, is dit net sekere bevoordeeldes of is dit almal?

Joh. 12:32 En Ek, as Ek van die aarde verhoog word, sal almal na My toe trek.

Hierdie vers maak dit duidelik. God trek almal. Alle mense is objekte van God se genade. Ons kan en moet alle mense bring onder die oproep en uitnodiging van die evangelie. Almal wat glo, sal gered word.


En wat van Ef. 2:1?

EN julle het Hy lewend gemaak, wat dood was deur die misdade en die sondes

Volgens die vers beweer die voorstaanders van Gereformeerde uitverkiesing dat ons almal dood was en 'n mens wat dood is kan nie glo nie en kan niks doen nie. God het besluit wie Hy wil lewend maak. Hierop antwoord ons dat daardie dooie mense nog kon dink en nog kon asem haal. Hulle was dus nie breindood nie, net geestelik van God vervreemd. Dit is tog wat geestelik dood beteken. Volgens Rom. 1:16 is die krag om gered te kan word nie 'n krag wat aan sekere uitgesoektes gegee word nie. Die krag is in die evangelie en die evangelie word vir alle mense aangebied. Dit is hulle keuse of hulle wil glo en aanvaar of nie.

En wat van Joh. 15:16?

Julle het My nie uitverkies nie, maar Ek het julle uitverkies en julle aangestel om vrug te gaan dra en dat julle vrug kan bly, sodat wat julle die Vader ook al in my Naam vra, Hy julle dit kan gee.

Baie mense lei uit hierdie verse af dat God Christene uitverkies het en dat ons nooit gered sou gewees het as Hy dit nie gedoen het nie. Kom ons onthou net dat hierdie vers nie gaan oor verlossing of redding van enige mense nie, maar oor die 12 apostels spesifiek. Hierdie hoofstuk speel af in die bokamer waar Jesus besig was met sy laaste onderrig aan die 12. Hy het hulle uitverkies, maar dit was nie 'n uitverkiesing om hemel toe te gaan nie (een van hulle, Judas, het dit in elk geval nie gemaak nie). Hierdie was 'n uitverkiesing wat eintlik "aanstelling" moes wees. Hulle was aangestel vir 'n taak om vir die Here te werk. So word die woord "uitverkiesing" op baie plekke in die Bybel eintlik heeltemal verkeerd verstaan.

Kom ons verbly ons in die feite wat in die evangelie oor hierdie sake gegee word. "God het die hele wêreld lief gehad", Hy het Hom met die wêreld versoen", "Hy wil nie hê dat iemand verlore moet gaan nie". Die vermoë om te kan glo is dus aan alle mense gegee.|Kopkrapper| |Terug na BybelGlo.com| |Doodsonde| |Woede| |God se wil| |Fondament| |Verlossing: Toe en nou| |Doop in 1Petr. 3:21| |So tree God tussenbeide| |Rol van engele| |Toegewyde gebed| |Paulus of Matthias?| |1 Kor.7:19 en Fil.4:19| |Skaduwees| |Vergewe mekaar| |Intog in Jerusalem| |Konflik| |Reuse - Gen. 6:4| |Liggaam en bruid| |Opstanding| |Nuwe waarheid| |Die losser van Rut| |Huwelik| |Joh-se-doop| |Burgerskap en hoop| |Vervangingsteologie| |Maar-nou| |Gees vervulling| |Wat is die wegraping?| |Kerk en wegraping| |1 Thess. 4:13-18| |1 Tim. 3:16| |Hemelvaart| |Moses slaan die rots| |Almal gered| |Gawe van geloof| |Regverdiging|