Kopkrapper
Terug na BybelGlo.com
Doodsonde
Woede
God se wil
Fondament
Verlossing: Toe en nou
Doop in 1Petr. 3:21
So tree God tussenbeide
Rol van engele
Toegewyde gebed
Paulus of Matthias?
1 Kor.7:19 en Fil.4:19
Skaduwees
Vergewe mekaar
Intog in Jerusalem
Konflik
Reuse - Gen. 6:4
Liggaam en bruid
Opstanding
Nuwe waarheid
Die losser van Rut
Huwelik
Joh-se-doop
Burgerskap en hoop
Vervangingsteologie
Maar-nou
Gees vervulling
Wat is die wegraping?
Kerk en wegraping
1 Thess. 4:13-18
1 Tim. 3:16
Hemelvaart
Moses slaan die rots
Almal gered
Gawe van geloof
Regverdiging


Wat is die wegraping?
  1. Wat leer die meeste kerke oor die wederkoms?

Hulle leer dat by die wederkoms die Here alle mense gaan bymekaarmaak, gered en ongered en hulle in twee kampe gaan sky, die wat gered is en die wat verlore gaan. Eg. groep gaan dan hemel toe en lg. groep gaan hel toe.

Die probleem met hierdie siening is dat dit nie voorsiening maak vir baie dinge wat in die profesie geleer word wat moet gebeur nie. Een hiervan is die groot verdrukking wanneer die Antichris sal regeer. Die grootste deel van die boek Openbaring beskryf hierdie tyd. Groot benoudheid gaan op die aarde heers. Dit sal 'n tyd van oordeel, pyn en dood wees. Aan die einde van hierdie tyd sal die Here weer kom (Openb. 19) en die 1000 jarige vrederyk sal begin (Openb. 20).

2. Wegraping en verdrukking

Die vraag is nou net dit: Sal die bloedgewaste kinders van die Here ook deur die verdrukking gaan, of sal die wegraping reeds voor die groot verdrukking plaasvind?

Omdat ons aan die wegraping glo, beskuldig mense ons dikwels van 'n "escapism" mentaliteit. Ons is nou blykbaar bang vir die groot verdrukking en daarom het ons sommer besluit dat ons 'n wegraping voor die verdrukking wil hê. Ek dink darem nie dit is waar nie. Dit is nie my mentaliteit wat my aan die wegraping laat glo nie. Dit is doodeenvoudig die Bybel. Ons is fundamenteel, dit beteken ons lees die Bybel op die normale reguit manier net soos wat hy geskryf is. Daar kom 'n belangrike beginsel in Rom. 5:9 voor: "Veel meer sal ons, nou dat ons geregverdig is in sy bloed, deur Hom gered word van die toorn".

Hierdie vers is nie in 'n profetiese deel van die Bybel nie, en die wegraping word ook nie in Rom. 5 bespreek nie. Tog wil ek dit waag om te sê dat die vers my baie van die wegraping leer. Let op, die vers is in die toekomende tyd geskryf. Ons wat reeds deur die bloed van die Here gered is, ons kan verwag om in die toekoms op 'n sekere manier behandel te word. "Ons sal deur Hom gered word van die toorn" Van watter toorn sal ons gered word? Dit kan baie dinge beteken. Dit beteken o.a. ook dat ons nou in ons daaglikse lewe nie vir elke sondetjie gestraf sal word nie - Jesus het klaar die straf gedra. Maar dit sluit wat my betref baie beslis ook die groot verdrukking in. Daar gaan baie groot toorn en woede in die verdrukking wees, en volgens ons vers is ons nie veronderstel om daaraan uitgelewer te wees nie.

Ek glo dus dat Christene nie die verdrukking sal ingaan nie. Dit is nie sommer net omdat ek dit so wil hê nie, dit is omdat die Bybel so sê. Kom ons kyk na 'n baie belangrike vers in 1 Thess 1:7,8: "En aan julle wat verdruk word, verligting te gee saam met ons in die openbaring van die Here Jesus met sy magtige engele in vuur en vlam, wanneer Hy wraak uitoefen op die wat God nie ken nie en op die wat aan die evangelie van onse Here Jesus nie gehoorsaam is nie". Hoe klink hierdie vers vir julle? Vir my klink dit nie na 'n lekker tyd om deur te gaan nie. Maar as die Here sê ek moet daar deur dan sal ek daar deur. Ek doen wat Hy sê. Maar wat sê die vers? Moet die Christene ook daar deur? Nee, dit is vir die wat aan God ongehoorsaam was. Vir die Christene aan wie die brief geskryf is en wat in daardie tyd aan verdrukking blootgestel was, staan hier duidelik dat wanneer God by sy openbaring in vuur en vlam gaan verskyn, sal daar verligting vir hulle wees.

Gaan lees maar oor die vreeslike oordele van die laaste dae in Openbaring. Die meeste hiervan gaan wêreldwyd wees en geen vlees sal dit kan ontkom nie. So, hoe gaan die Here dan verligting gee aan sy kinders in daardie tyd? Die antwoord is natuurlik dat die wegraping van I Thess. 4:16,17 eers sal plaasvind en dan eers sal die oordeel of die "dag van die Here" aanbreek soos dit ook in 1 Thess. 5 aangegee word.


3. Ons lees die Bybel reguit

Daar is mense wat die Bybel op die reguit en normale manier lees en verstaan en ander wat dit nie doen nie. Ek glo die Bybel as hy sê dat die Antichris in die tempel sal sit en voorgee dat hy God is (Mark. 13:14; Dan. 9:27). Dit het nog nooit gebeur nie en dit gaan. Die Bybel is nie geskryf vir filosowe en letterkundiges nie. Hy is geskryf vir vissermanne, timmermanne en boere. As jy aan sulke mense skryf en jy sê vir hulle die Antichris sal in die tempel sit en voorgee dat hy God is, wat verstaan hulle dan? Hy verstaan net mooi presies dit wat daar staan, en dit is ook wat ek verstaan. Dit gaan 'n verskriklike tyd wees, maar dit vind volgens Daniël en die profetiese rede in die middel van die verdrukking plaas. Dan het die wegraping reeds plaasgevind.

Soos so geweldig baie profesieë van die eerste koms van Christus LETTERLIK vervul is, sal die i.v.m sy tweede koms ook LETTERLIK vervul word. Daar is voorspel dat Jesus in Bethlehem gebore sou word en dat Hy op 'n donkie in Jerusalem sou inry. Dit het alles so gebeur. Wat nou van die profesie wat nog moet gebeur? Gaan ons nou sommer die Bybel begin verdraai en vergeestelik soos baie dit doen en nie glo dat alles gaan gebeur nie?

Mense wat nie die profesie reguit glo soos die Bybel dit aangee nie, sê gewoonlik: "-Lees die Bybel as God se goeie nuus boodskap, dat Hy die aarde wil vul met Sy heerlikheid." (enige iets wat nie na goeie nuus klink nie, ignoreer hulle dan net). Wel, ek glo ook dat die Here die aarde met sy heerlikheid gaan vul. Maar die verskil tussen ons is dat ek weet dat hierdie ideaal van God baie gou bereik sal word - wanneer Hy die koninkryk instel wat reeds in die Ou Testament voorspel is. Mens hoef nie 'n gelowige te wees om te weet dat as hierdie aarde onder sy demoniese misleide leiers toegelaat word om veel langer aan te gaan, gaan hy homself totaal vernietig. Hoeveel vliegtuie moet nog in torings vasvlieg? Hoeveel tiranne in Afrika en elders moet nog miljoene mense vermoor? Hoeveel rampe en peste moet nog uitbroei as gevolg van "global warming"? Dit gaan nou al vir 2000 jaar so aan nadat die "koninkryk" volgens die groot kerke reeds "na die aarde gekom het". En dan sit hierdie mense van die koninkryk in hulle ivoortorings en met hulle oogklappe aan en sê "God is besig om die aarde met sy heerlikheid te vervul". Asseblief, kom ons word net 'n bietjie eerlik en realisties. Waar is hierdie aarde onder sy huidige bestel op pad heen? Soos wat dit nou gaan is hier geen koninkryk nie, en hier is ook nie 'n koninkryk op pad nie. Die koninkryk sal eers kom na die verdrukking en oordeel wanneer die Here weer gekom het.

Ja, God sal die aarde met sy heerlikheid vul. Daaroor het ek geen twyfel nie. Maar dit gaan nie in hierdie massiewe gemors gebeur wat die afgelope 2000 jaar reeds aan die gang is nie. Wat sal gebeur is presies net wat in die Bybel staan. Die Antichris gaan op die toneel verskyn. Almal sonder oogklappe kan dit sien naderkom. Globalisering van die wêreld onder 'n menslike, humanistiese en God-onterende bewind is voor die deur. Ons hoef nie eers meer die profesie in die Bybel te lees nie, ons kyk net rondom ons en ons sien dit kom. Maar intussen sê die mense in die ivoortorings nog steeds: "God is besig om die aarde met sy heerlikheid te vervul". Is dit nie ook wat gebeur het toe die mense die stoele op die dek van die Titanic reggeskuif het nie? (Terloops, as die koninkryk regtig gekom het, sal Titanics ook nie meer sink nie)

Nee, hierdie aarde moet eers 'n massiewe oordeel en 'n revolusie ondergaan voordat dit met die heerlikheid van God gevul sal kan word. Daardie revolusie word in die Bybel voorspel en word genoem die groot verdrukking. En ek dink ook nie ek is skuldig aan 'n "escapism" mentaliteit nie. Ek glo maar net wat die Bybel sê oor die tyd van verdrukking.

Ek weet goed dat op die normale reguit manier wat die Bybel gelees moet word, die wegraping 'n klinkklare feit is. 1 Thess. 4:16 beskryf eers hoe dit gaan plaasvind, dan direk daarna, sê hy wat net na die wegraping gaan gebeur. Dit sal "ons" wees wat in Jesus glo wat die Here sal ontmoet in die lug. Dan sal "hulle" wat nie deel van daardie groep is nie soos barensnood by 'n swanger vrou met die dag van die Here oorval word. Gebruik 'n konkordansie en kyk wat die Ou Testament sê van hierdie dag van die Here. Dit is 'n dag van afrekening en 1Thess.5 sê dit is bedoel vir die "hulle" nadat die "ons" reeds weggeneem is. En om dit verder te bevestig sê 1Tess. 5:8,9 net na die behandeling van hierdie "dag van die Here" wat vir "hulle" bedoel is, dat "ons" nugter en wakker moet slaap "want ons is nie bedoel vir hierdie toorn van God nie, maar om die saligheid te verkry in Christus Jesus".

Kom ons los die filosofie en letterkunde as ons oor die Bybel praat. Gaan trek vir jouself 'n paar vissersandale aan, 'n verslete plaashoedjie en 'n blouboordjie timmermansvoorskoot. Gaan lees dan die Bybel en glo wat jy daar lees en verstaan dit op die eerlike en reguit manier wat daardie mense dit sou doen.

Volgende keer kyk ons na die kerk, die liggaam van Christus en leer daaruit meer van die wegraping.|Kopkrapper| |Terug na BybelGlo.com| |Doodsonde| |Woede| |God se wil| |Fondament| |Verlossing: Toe en nou| |Doop in 1Petr. 3:21| |So tree God tussenbeide| |Rol van engele| |Toegewyde gebed| |Paulus of Matthias?| |1 Kor.7:19 en Fil.4:19| |Skaduwees| |Vergewe mekaar| |Intog in Jerusalem| |Konflik| |Reuse - Gen. 6:4| |Liggaam en bruid| |Opstanding| |Nuwe waarheid| |Die losser van Rut| |Huwelik| |Joh-se-doop| |Burgerskap en hoop| |Vervangingsteologie| |Maar-nou| |Gees vervulling| |Wat is die wegraping?| |Kerk en wegraping| |1 Thess. 4:13-18| |1 Tim. 3:16| |Hemelvaart| |Moses slaan die rots| |Almal gered| |Gawe van geloof| |Regverdiging|